Industriell automation

Industriell automation handlar alltid om en kombination av hårdvara och mjukvara. I stället för att ni ska vända er till olika leverantörer för att köpa projektering, kraftförsörjning, styrsystem, installation och administrativa system erbjuder vi en helhetslösning.

Elektrobyråns ingenjörer och montörer har mångårig erfarenhet från industriell el- och automation. Kombinationen elmontage, automation och PLC-programmering gör oss till en effektiv leverantör med kontroll över kvalitet, resultat och leveranstid.

Systemoberoende system- och tjänsteleverantör
Vi är vi en systemoberoende system- och tjänsteleverantör med gedigen kompetens inom automatisering av fastigheter, industriprocesser, från enstaka maskin till hel anläggning. Vi installerar standardiserade systemlösningar för process- och maskinstyrningar i stora serier för både industriella och kommunala anläggningar.

Skåpsbyggnation
I nära samarbete med kunden konstruerar och bygger vi apparatskåp för styrutrustningar. Typiska applikationer är apparatskåp för maskinstyrning, fastighetsautomation och kylinstallationer mm.

Vårt erbjudande innefattar bland annat:

  • Industrielektriker med hög kompetens
  • Ny- och ombyggnation av produktionslinjer
  • Konstruktion
  • Programmering
  • Byggnation
  • Driftsättning
  • Installation

Tillbaka