Kyla – rätt temperatur utan avbrott

Elektrobyrån erbjuder totalentreprenad för de flesta kylsystemen. Vi installerar och servar kylanläggningar för CO2, propan och traditionella köldmedium. Vid behov hjälper vi till med alla steg fram till färdig anläggning. När vi föreslår och installerar ett kylsystem, strävar vi alltid efter att minimera energiåtgången och miljöpåverkan.

Service och modernisering av kylanläggningar
Regelbundet underhåll är det bästa sättet att hålla kylanläggningen driftsäker. Vi utför service på de flesta kylanläggningar, oberoende av fabrikat.

De flesta kylanläggningar kan effektiviseras. Vanliga åtgärder är att rengöra värmeväxlarytor, byta kompressorer och justera fyllnadsgrad i systemet. Vi hjälper även till att förbättra anläggningens driftstrategi för att minska energiförbrukningen. Till exempel genererar kylanläggningar alltid värme. Varför inte återanvända värmen och spara energi?

Inom kyla hjälper vi till med:

  • Rådgivning, projektering, installation och av kyl- och frysanläggningar för industri, livsmedel, komfortkyla, mjölktankar etc.
  • Installation och serviceavtal för mjölktankar
  • Vi arbetar med CO2, propan och traditionella köldmedium
  • Värmepumpar (luft-, berg- och jord)
  • Vitvaruservice
  • Underhåll, service samt kontroller och säkerhet

Tillbaka